Åtgärda Steg Aktivera Felkontroll I Excel 2003 Problembakgrund

Åtgärda Steg Aktivera Felkontroll I Excel 2003 Problembakgrund

Om du har aktiverat Excel 2003 Background Error Checking för din teknik, bör den här guiden hjälpa dig att lösa problemet.

Går din dator långsamt, kraschar ofta eller fungerar den bara inte lika bra? Då behöver du Reimage!

Formelalternativ om chattfönstret för Excel-alternativ. Se till att kryssrutan Aktivera bakgrundsfel är markerad. Markera eller avmarkera de här kryssrutorna i avsnittet Felkontrollregler i dialogbehållaren, som var och en anger en exklusiv felkontrollregel för Excel. bestäm dig för att klicka på OK.

Flik vid kontroll av fel

Inställningar

aktivera bakgrundsfeltestning excel 2003

Aktivera uppskattning av bakgrundsfel. Välj det här alternativet om du vill att Excel ska kontrollera dina celler efter insekter och visa ett smart tag-mått i det övre vänstra hörnet som relaterar till cellen. (Fliken Formler, misslyckad kontroll)
Felfärgindikator – Automatisk. Anger hur personfärgen som Excel använder för att indikera missförstånd. Om du bara klickar på “Auto”, kommer standardfärgen att vara par till gröna nyanser. (Kontroll av formler, felkontroll hoppas över)
Rensa fel. I ditt övre vänstra hörn av alla strukturer som kan ha fel visas en ekologiskt vänlig indikator. Fel kan förbli raderade, men det här alternativet visas med Om alla några andra krångelkalkylblad. (Formlerfliken, avtalsfel Alt=”” )

Regler

aktivera kontroll av bakgrundsfel excel 2003

Beräknar därefter kan du se felsynpunkterna. Visar alla gröna smarta beacon-pekare i valfritt övre vänstra hörn i de fall det finns ett fel i en viss solsensor. Detta kommer att varna de flesta för smarta check-skivor. Standardinställningen är aktiverad. (formelsats, celler som innehåller formler ger ett fantastiskt fel). Mer
Textdatum med 8-siffrigt 2010 – Välj det här alternativet för att äta Microsoft Excel-formler behandla texthudceller med 2-siffrigt årtal som ovanliga dilemman och visa en varning om detta fel spåras. Standardinställningen är aktiverad. (Formlerfliken – brödtexten som innehåller årtal som endast anges som siffror). mer
Spara nummer som text. Välj det här alternativet för att låta Microsoft Excel behandla siffror med denna formaterade formulering eller med en föregående apostrof även om det är ett fel och för närvarande som din varning. Standardinställningen är kapabel. (Formlerfliken, siffror i de icke-sammansatta siffrorna eller föregås av apostrof). mer
Inkompatibel surfplatta i regionen. Välj det här alternativet för att låta Microsoft Excel behandla en lösning i ett område av alla kalkylblad som skiljer sig mycket från andra produkter i den relaterade regionen som ett allvarligt fel men visa en varning. . Kryssrutan är markerad som standard. (Formler ett öga, formler som inte matchar andra formler i denna region). Mer
Formel ignorerar cellers sista plats – Välj det här alternativet så att Microsoft Excel behandlar formler som många ignorerar olika celler i olika sorter som ett fel och visar en ny varning. Traditionell testad. (Formelfliken deras recept hoppar över celler i för närvarande regionen). mer
Olåsta kroppsceller med formler. Välj det här alternativet om du vill att Microsoft Excel ska behandla en cell med jailbreak-formeln som ett allvarligt fel, förutom att visa en varning när företaget söker efter fel. Standardvärdet anses också vara markerat. (Formlerfliken olåst, skal med formler). Avancerade
Formler relaterade till avtäckta muskler. Välj det här alternativet för att låta Microsoft Excel behandla formler som hänvisar till tid för raderade celler som fel och visar en varning a. Standardbeloppet kan lämnas omarkerat. Tab, (Formler Formler hänvisar till tomma celler). Avancerat
Lista datainmatningsfel till (tillagd 2003) c. Välj “Inkluderar” för att observera valideringsfelen som visas om “Inkluderar”. Kryssrutan är markerad av brottslighet. (Formeldatafliken som anges i tabellen måste vara ogiltig). Mer

© 2022 Best Solutions LLC. Alla medborgerliga rättigheter förbehålls.© 2022 Best Solutions LLCovanFöregående Nästa

Rött. Notera. Detta är förmodligen den tredje artikeln i en pågående serie som ofta behöver hjälp med att bygga det bästsäljande Excel från dubblett till dubblett. Om du vill döda en Excel-specifik demon kan du Fix Steps Enable Error Checking In Excel 2003 Problems Background
As Etapas De Correção Permitem A Verificação De Erros No Histórico De Problemas Do Excel 2003
Oplossingsstappen Inschakelen Foutcontrole In Excel 2003 Problemen Achtergrond
Risolvi I Passaggi Abilita Il Controllo Degli Errori Sullo Sfondo Dei Problemi Di Excel 2003
Étapes De Correction Pour Activer La Vérification Des Erreurs à L’intérieur De L’arrière-plan Des Problèmes D’Excel 2003
Pasos De Solución Activar Comprobación De Errores En El Fondo De Problemas De Excel 2004
Excel 2003 문제 배경에서 오류 검사를 활성화하는 단계 수정
Schritte Zur Fehlerbehebung Aktivieren Der Fehlerprüfung In Excel 2003 Problemhintergrund
Napraw Kroki Włącz Sprawdzanie Błędów W Programie Excel 2003 Problemy W Tle
Шаги по исправлению включают проверку ошибок в фоновом режиме проблем Excel 2003

Swedish