Jak Rozwiązywać Problemy Z Visual Studio Podczas Debugowania

Jak Rozwiązywać Problemy Z Visual Studio Podczas Debugowania

Oto kilka prostych odpowiedzi, które mogą pomóc w rozwiązaniu wszystkich problemów z debugowaniem programu Visual Studio.

Czy Twój komputer działa wolno, często ulega awarii lub po prostu nie działa tak dobrze? W takim razie potrzebujesz Reimage!

Kod napisany w #if debug może być wykonany tylko wtedy, gdy mój kod będzie na pewno działał w trybie debugowania. Jeśli kod obsługuje tryb wydania, w tym czasie #jeśli debugowanie jest fałszywe i wszystkie zawarte w nim zasady nie będą tak naprawdę działać.

W trybie Visual Studio debugowanie wraz z publikowaniem to oddzielne konfiguracje w odniesieniu do budowania projektu .Net.

visual business if debug

Wybierz tryb debugowania, aby przejść przez projekt .Net wraz z metodą wydania, aby sfinalizować sposób składania plików (.dll lub .exe).

Trudne debugowanie nie optymalizuje zbudowanego pliku binarnego, ponieważ związek między aktualnie bazowym kodem a wygenerowanymi informacjami jest bardzo złożony.

Pozwala to na precyzyjne ustawianie punktów przerwania i pozwala obecnie programiście na przechodzenie przez sekcję sygnału sekcja po sekcji.

Konfiguracja debugowania związana z Twoim programem jest kompilowana z pełnymi symbolicznymi informacjami debugowania, aby pomóc Twojemu debugerowi wiedzieć, gdzie na rynku może je znaleźć w źródle

Jak wykonać włączam #jeśli debugowanie?

Z którego menu kompilacja wybierz Configuration Manager, tym razem użyj debugowania lub wydania.

Projekt w wersji Twojego programu nie dostarcza żadnych symbolicznych informacji debugowania i jest naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowany.

Zmień konfigurację kompilacji

W menu Kompilacja wybierz Menedżer konfiguracji, a następnie Debuguj lub Zwolnij.

Na bieżącym pasku narzędzi wybierz Debuguj lub Opublikuj, aby pomóc Ci na liście konfiguracji nowych rozwiązań

visual studio if debug

Kod, który może być napisany w #if debug jest wykonywany tylko wtedy, gdy kod billetu jest wykonywany w trybie debugowania

Jeżeli bieżący kod jest aktualnie trenowany w trybie wydania, #jeśli debugowanie jest prawdopodobnie fałszywe i dostarczony system nie powinien być uruchamiany

Przykład

Jak regularnie debugować błąd, jeśli chodzi o Visual Studio?

Aby debugować, potrzebujesz i uruchomić własną aplikację z kompletnym debuggerem dołączonym do procesu aplikacji.Naciśnij klawisz F5 (debugowanie > Rozpocznij debugowanie) oraz przycisk Rozpocznij debugowanie.Aby ogólnie uruchomić program Jeśli masz połączony debuger, naciśnij klawisz F11 (Debuguj > Przejdź przez).

Lekcja w programie void nieaktywny Main() #jeśli DEBUGUJConsole.WriteLine("Debugujesz"); na  #endifKonsola.KluczOdczytu();A

Jeśli program działa w dowolnym trybie debugowania, blok Jeśli zwraca prawdę

Jeśli program nie jest aktualnie w trybie debugowania, później Jeśli debugowanie zwróci false

 • Podobne pytania i odpowiedzi
 • Czym w rzeczywistości jest SignalR i jak z niego korzystać?
 • Co to jest stwierdzenie „tak długie jak” w Javie i jak jest uważane za „usedtsya”?
 • Co to jest debugowanie zdań if/then w porównaniu do pełnego C#?
 • Jakie są obecnie nowe „if…else if…else” w Javie iw konsekwencji w związku z ich użyciem?
 • Co musi być instrukcją if else w Javie i jak mam to celować?
 • Co to jest zagnieżdżony nagłówek if z Javy? Jak go używać na rynku?
 • Co ta metoda ukrywa w Javie, jak i jak z niej korzystać?
 • Co to jest kontynuacja asercji w Javie i jak jej używać?
 • Co to jest instrukcja rip Java i jak wykorzystywana jest technologia informacyjna?
 • Czym jest specjalny użytkownik obsady ( ) w Javie, jak i jak dokładnie go obsługiwać?
 • Co to jest instrukcja przypadku w języku Java, jak i w związku z tym jak jej używać?
 • Co to jest jego komponent ScrollView i jak go ćwiczyć w React Native?
 • Co to jest ten komponent FlatList i jak go wykorzystać w React Native?
 • Co to jest komponent widoku rzeczywistego i w jaki sposób oprogramowanie jest używane w React Native?
 • Co to jest cały komponent SectionList, jak go używać w React Native?
 • Popularne kategorie
 • Struktura danych
 • sieci
 • SZBD
 • System operacyjny
 • Jawa
 • iOS
 • HTML
 • CSS
 • Android
 • Python
 • Programowanie w C
 • C++
 • C# C#
 • MongoDB
 • Michael
 • JavaScript
 • PHP
 • Wybrana lektura
 • Uwagi kontrolne UPSC IAS
 • Zalecenia dla programistów
 • Pytania i odpowiedzi
 • Skuteczne pisanie CV i listu motywacyjnego
 • Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Słowniczek komputerowy
 • Kto będzie kim
 • ‘; var adpushup równa się || pompki; adpushup.que jest równy adpushup.que[]; || adpushup.que.push(Funkcja() adpushup.triggerAd(ad_id); );

  InternetProgramowanie po stronie serweraprogramowanieHow To Troubleshoot Visual Studio While Debugging
  Come Risolvere I Problemi Di Visual Studio Durante Il Debug
  디버깅하는 동안 Visual Studio 문제를 해결하는 방법
  Cómo Arreglar Visual Studio Durante La Depuración
  Как разрешить Visual Studio при отладке
  Comment Dépanner Visual Studio Malgré Le Fait Que Le Débogage
  So Beheben Sie Probleme Mit Visual Studio Während Des Debuggens
  Hur Man Positivt Felsöker Visual Studio Medan Det är äkta Felsökning
  Como Solucionar Problemas Do Visual Studio Durante A Depuração
  Visual Studio Repareren Tijdens Het Debuggen

  Polish